Thông báo
Cập nhật
Trần Phước Bình
Giám sát quản lý chất lượng
09/10/1990
Nam
Tổ 10, ấp Tân Tiến, xã Tân Lược, Bình Tân, Vĩnh Long
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mong muốn được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động để phát huy năng lực bản thân, đóng góp lâu dài cho tổ chức.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đại học Cần Thơ
4 năm
Công nghệ thực phẩm (Chế biến thủy sản)
Tốt nghiệp loại khá chuyên ngành chế biến thủy sản
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
Công ty TNHH MNS Feed Vĩnh Long (MASAN MEATLife)
Từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2019
Giám sát QC
-Tìm hiểu dây chuyền thiết bị nhà máy, Điều tra lỗi sản phẩm
-Giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan đến sản phẩm
-Đào tạo đa kỹ năng và hỗ trợ nhân viên QC
-Kiểm soát vệ sinh, động vật gây hại trong nhà máy
-Kiểm tra chéo về vệ sinh, ATTP các nhà máy trong hệ thống
-Hỗ trợ quản lý chất lượng nhà máy Đồng Nai, nhà máy Premix khi có yêu cầu
-Kiểm tra và duy trì các hoạt động đảm bảo chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và an toàn thực phẩm của nhà máy.
-Hỗ trợ bộ phận sản xuất và nhà kho về kiểm soát hao hụt trong quy trình sản xuất.
-Làm việc và quản lý dữ liệu chất lượng sản phẩm trên hệ thống ERP.
Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Chi nhánh Long An
Từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2018
Giám sát kiểm tra chất lượng

-Tìm hiểu dây chuyền thiết bị nhà máy, Điều tra lỗi sản phẩm

-Giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan đến sản phẩm

-Hỗ trợ nhân viên trong nhóm

-Kiểm tra và duy trì các hoạt động đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của nhà máy.

-Hỗ trợ bộ phận sản xuất và nhà kho kiểm soát hao hụt trong quy trình sản xuất.

Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Chi nhánh Long An
Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2017
Nhân viên kiểm tra chất lượng

-Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra. 

-Kiểm soát vệ sinh khu vực làm việc

-Tìm hiểu quy trình sản xuất, máy móc thiết bị. Hỗ trợ cấp trên điều tra lỗi sản phẩm

KỸ NĂNG
Quản lý nhóm
Khá
Quản lý nhân viên trong nhóm, phân công công việc
Quản lý chất lượng
Khá
Quản lý chất lượng sản phẩm.
Đào tạo nhân viên và công nhân các bộ phận sản xuất kiến thức ISO, chương trình HACCP của nhà máy.
Kiểm soát vệ sinh - an toàn thực phẩm
Khá
Kiểm tra giám sát công việc vệ sinh, khử trùng, kiểm soát động vât gây hại do nhà thầu bên ngoai thực hiện
Đào tạo kiến thức SSOP cho nhân viên và công nhân nhà máy.
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

185
0 /10
+ 0 vote
QC