Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật, thiết kế
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp để phát huy năng lực chuyên môn cũng như tích lũy kinh nghiệm.
Trở thành một kỹ sư xây dựng với những kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn mang lại lợi ích kinh tế đóng góp vào sự thành công của công ty
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao Đẳng Cần Thơ
10.2016--08.2019
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Điểm tích lũy: 3.15
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
CTY THHH BÊ TÔNG & XÂY DỰNG MINH ĐỨC
5 THÁNG
CBKT
KỸ NĂNG
Autocad, etabs.
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
318
0 /10
+ 0 vote
QC