Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Minh Quân
Nhân Viên Kỹ Thuật - Quản lý 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi và mở rộng vùng an toàn.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
ĐH công nghệ Sài Gòn
2007-2011
Điện tử viễn thông
Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
CTCP FPT An Giang
2013-2014
Nhân viên kỹ thuật khảo sát thiết kế - Quản lý CSDL
Theo dõi kpi, quản lý CSDL
Thiết kế mạng truyền dẫn, mạng IP, Lan, Wan
Theo dõi hồ sơ nghiệm thu
Quản lý hồ sơ vật tư
Đề xuất và xây dựng kế hoạch hạ tầng
TCT CPCT Viettel CN  An Giang
2015-2019
Nhân viên kỹ thuật
Quản lý trạm BTS
Lập kế hoạch công tác
Giám sát thi công
Quản lý vật tư
Kiểm tra đánh giá chất lượng
Quản lý CSDL, Theo dõi KPI chất lượng mạng.

KỸ NĂNG
Nhạy bén
Khá
Nắm bắt và làm việc cẩn thận, chi tiết, tiếp thu các vấn đề nhanh và xử lý triệt để.
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
Lao động tiên tiến
Tham gia và hoạt động có hiệu quả các phong trào.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

813
10 /10
+ 1 vote
QC