Thông báo
Cập nhật
Mạch Ngọc Dinh
nhân viên vận hành,bảo trì, tổ trưởng 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tìm tòi học hỏi thêm kinh nghiệm gắng bó lâu dài thăng tiến trong công việc
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
đại học cần thơ
4.5
cơ khí
kĩ sư cơ khí
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
499
0 /10
+ 0 vote
QC