Thông báo
Cập nhật
Trần Ngọc Như Ý
Nhân viên văn phòng
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mong muốn được làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp, năng động và thử thách, nâng cao
kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.
Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng
góp cho sự phát triển của công ty
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Cao đẳng Cần Thơ
3 năm
Quản trị văn phòng
Khoa quản trị văn phòng, kết quả loại Khá
Đại học Trà Vinh
2 năm
Luật
chuyên ngành Luật, Kết quả loại Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
Ủy ban nhân dân phường Đông Thuận
từ 2015 đến nay
Chủ tịch Công đoàn
Quản lý và phát triển đoàn viên 
Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT
Xây dựng Kế hoạch, báo cáo hàng tháng, quý, năm
KỸ NĂNG
Giao tiếp
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
Giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm
Du lịch
262
0 /10
+ 0 vote
QC