Thông báo
Cập nhật
Loc Nguyen
Co khi bao tri , lap dat va han ap luc
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Co khi bao tri sua chua va lap dat moi
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
Trung cd ky thuat an giang
3 nam
Tho han va sua chua lap dat
Tho han gioi dbscl
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
Cty giay lee&man vn
2015_2018
Bao tri sua chua
Bao tri duong ong hoi , lap dat moi , van hanh va sua chua ..
KỸ NĂNG
Chuyen han va lap dat
Giỏi
Sua chua va lap dat moi
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
Thanh tich tot trong nam . Dat cong nhan ky thuat gioi
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

402
0 /10
+ 0 vote
QC