Thông báo
Cập nhật
Phạm Trọng Hiếu
IT phần cứng , và mọi việc có lien quan tới CNTT
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
là sinh viên đã tốt nghiệp , thế mạnh cũng am hiểu tương đối ve phần cứng máy tính  , thế yếu về ngoại ngữ , nhưng khi làm việc có thể tiếp nhận và bổ sung về phần bất lợi vê bản thân mong tìm được công việc .
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao Đẳng Cần Thơ
Công Nghệ Thông Tin
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Chọn mức độ
Có kiến thức cơ bản
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
233
0 /10
+ 0 vote
QC