Thông báo
Cập nhật
Huỳnh Trọng Hoá
Công việc phù hợp
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn tìm được công việc gắn bó lâu dài với công ty.

TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao đẳng cần thơ
2015-2018
Công nghệ thông tin
Kết quả : TB
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
Điện tử duy minh
Nhân viên tư vấn, kỷ thuật
1 năm
KỸ NĂNG
Ăn nói
Khá
Thao  tác máy tính
Khá
Chịu được áp lực công việc
Giỏi
Cần cù.
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Tích cực
Chịu được áp lực công việc. Siêng năng. Ham học hỏi. Có tinh thần cầu tiến cao
Đi thị trường
chấp nhận đi thị trường khu vực cần thơ,
737
0 /10
+ 0 vote
QC