Thông báo
Cập nhật
Mai Nhã Huỳnh
 nhân viên văn phòng hoặc công việc phù hợp
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên văn phòng
chăm sóc khách hàng TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
Đại học y dược cần thơ
2 năm
Hình ảnh y học
Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
bv đa khoa thanh phố 
2015-2019
ktv tu vấn cham soc bệnh nhân 
hướng dẫn tư vấn , làm giấy tờ
siêu thị copmark
2015
nhân viên bán hàng 
bán hnagf và tu vấn khachs hàng 
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

774
0 /10
+ 0 vote
QC