Thông báo
Cập nhật
Trần Tấn Phát
Nhân viên kinh doanh
Mức lương đề xuất
10 - 12 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Hoàn thành tốt công việc
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Trường Đại học Trà Vinh
2,5 năm
Cử nhân Luật
TB - Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
373
0 /10
+ 0 vote
QC