Thông báo
Cập nhật
Nguyễn thanh sữ
Tai xe lai xe hang c
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Kinh nghiệm lái xe 8 năm . Có bằng 2010 hạng c
Đã chạy qua các loại xe . Ô Tô tải . Pen và Du lịch 
Tìm việc ổn định lâu dài.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Chứng chỉ nghề
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

404
0 /10
+ 0 vote
QC