Thông báo
Cập nhật
truong hieu
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Chịu được áp lưc công việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Đại học Tây Đô
3 năm
Cao đẳng điều dưỡng
Loại khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
Taekwang Cần Thơ
Dưới 1 năm
Nhân viên
Bộ phận nosew
KỸ NĂNG
Khá
Chăm chỉ, siêng năng, chịu được áp lực công việc.
Anh văn A2
Trung Bình
Tin học A
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

152
0 /10
+ 0 vote
QC