Thông báo
Cập nhật
Lê Thị Diễm Hương
Qa/Qc
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc ổn định
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
4 năm
Công nghệ thực phẩm
Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Chăm chỉ, chịu được áp lực cao
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

603
0 /10
+ 0 vote
QC