Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thị Minh Thi
Nhận viên bán hàng
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Học hỏi kinh nghiệm và có cơ hội thăng tiến trong tương lai
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
74
0 /10
+ 0 vote
QC