Thông báo
Cập nhật
Trương hoài ân
Nhân viên lái xe
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn có công việc ổn định lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Chứng chỉ nghề
Trường dạy nghề số 9, quân khu 9
Hạng D
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

368
0 /10
+ 0 vote
QC