Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thị Cẩm Xuân
Nhân viên
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc ổn định lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đại học Cần Thơ
2013-2018
Khoa học máy tính
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
Swiss Post Solution
3/2018-/2018
Nhân viên nhập liệu
Mobifone service cần thơ
Tháng 11/2018- 
Điện thoại viên
Tư vấn KH 
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
Chơi thể thao
1436
0 /10
+ 0 vote
QC