Thông báo
Cập nhật
Tăng hoàng em
Lái xe
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Luôn tìm tòi học hỏi nâng cao nghề nghiệp
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
Đại học nông lâm TP HCM
2012-2014
Nông nghiệp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
CTY CP vật tư Tây đô y an
2017-2021
Lái xe và hỗ trợ quản bá sản phẩm
Lái xe và quản bá sản phẩm
KỸ NĂNG
Chăm chỉ cần cù chịu đc áp lực cao
Khá
Luôn biết lắng nghe học hỏi 
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

64
0 /10
+ 0 vote
QC