Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Văn Lành
Nhân viên quản lý chất lượng (QA, QC, KCS, Nhân viên vận hành UHT
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Hiện tại: Nhân viên chuyên nghiệp
Trong 1-2 năm tới: Giám sát quy trình sản xuất

TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Trường Đại học Cần Thơ
4 năm
Công Nghệ Thực Phẩm
Kỹ sư công nghệ thực phẩm
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Công ty cổ phần chế biếm dừa Á Châu
Từ 7 tháng 2 năm 2018 đến nay
Tổ trưởng UHT
 Vận hành hệ thống UHT
 Phối hợp bảo trì, bảo dưỡng máy hoặc sữa chữa lúc gặp sự cố.
 Các công việc khác khi được phân công.
 Quản lý tài liệu hỗ trợ lúc đánh giá.

KỸ NĂNG
Sử dụng được tin học văn phòng
Khả năng hoạt động nhóm cũng như độc lập
Hòa đồng, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao
Sử dụng anh văn cơ bản

Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
Chạy bộ, nghe nhạc và xem phim

717
0 /10
+ 0 vote
QC