Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Hữu Minh
Bão trì
12/07/1996
Nam
Ấp thuận hưng, Thị trần ngã sáu, Châu thành, Hậu giang
Mức lương đề xuất
6 - 8 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Hoàn thành tốt công việc , học hỏi, hoàn thiện
Bản thân, làm việc lâu dài, luôn cải tiến.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao đẳng nghề cần thơ
2014-2017
Điện công nghiệp
Loại khá 
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Teawkang cần thơ 
7/2018 - 7/2020
Nhân viên bão trì
Sữa chữa điện cơ máy ép outsol
KỸ NĂNG
Làm việc nhóm
Khá
Cùng đưa ra biện pháp tốt nhất cho công việc
Tin học văn phòng
Trung Bình
Word, exel,...
Thành tích
Khá
Sữa chữa Plc ls, màn hình ls xp30, xp40. Thành thạo máy ép ousol 1 tầng và 2 tầng.
Máy dập liệu cao su.
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sỡ thích cá nhân
Tìm tồi cài mới, thích học hỏi , nghe nhạc, 
777
0 /10
+ 0 vote
QC