Thông báo
Cập nhật
Hà Hoàng Kha
Nhân viên
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Cần công việc ổn định lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
379
0 /10
+ 0 vote
QC