Thông báo
Cập nhật
Lê Thị Thúy Liễu
Phụ trách kế toán toàn thời gian - kế toán partime 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TOÀN THỜI GIAN - PARTIME 
PHONE (zalo) : 0916.291978 

TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
DNTN Chuyên Nghiệp
01/2004 – 02/2004
Nghiệp vụ kế toán và báo cáo thuế
Giấy chứng nhận loại giỏi
Hội KT và kiểm toán Việt Nam.

tháng 07/2007 - 09/2007

Kế toán trưởng
CC bồi dưỡng kế toán trưởng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
Chi Nhánh Cty CP 216 tại Cần Thơ 
Tháng 7/2014 đến nay
 kế toán trưởng
Kiểm soát, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.
Công ty CP Dược Hậu Giang
2010 - 2012
Kế toán
Kiểm soát, hạch toán TH, hỗ trợ cv kế toán công ty con trực thuộc
KỸ NĂNG
- Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc nhóm.
- Có khả năng đào tạo và quản lý nhân viên

Giỏi
Có trách nhiệm trong công việc
Tự tin,cương quyết

NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
Du lịch
Thông tin gia đình
Độc thân
2524
0 /10
+ 0 vote
HỒ SƠ LIÊN QUAN
QC