Thông báo
Cập nhật
Trương Ngọc Dũng
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mục tiêu nghề nghiệp: đang cập nhật
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
Tên đơn vị đào tạo: đang cập nhật
Thời gian: đang cập nhật
Đạt thành tích: đang cập nhật
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Từng làm việc tại: đang cập nhật
Thời gian: đang cập nhật
Chức vụ: đang cập nhật
Thành tích đạt được: đang cập nhật
KỸ NĂNG
tin học
Chọn mức độ
Chi tiết: đang cập nhật
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích
đang cập nhật
Thông tin về gia đình: đang cập nhật
Chi tiết: đang cập nhật
1667
0 /10
+ 0 vote
QC