Thông báo

HỘ KINH DOANH LẠI TUẤN ANH

Xóm Đông - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội ☎️ Điện thoại: 02462923885

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp


0 /10
+0 vote
HỘ KINH DOANH LẠI TUẤN ANH
Mã số thuế:8179680376

Địa chỉ thuế: Xóm Đông - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội ☎️ Điện thoại: 02462923885

Điện thoại: 02462923885

Ngày cấp: 20/12/2018  
 
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng