Thông báo

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI

Số 2 Trần Đại Nghĩa, Cái Khế, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

http://nhahangcaybuoi.vn


9 /10
+2 vote

Hệ thống nhà hàng Cây Bưởi bao gồm ba nhà hàng Alacarte và một Trung tâm Yến tiệc hội nghị CB Diamond Palace.

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
31/12/2020
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2020
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2020
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
19/12/2020
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ
31/12/2020
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2020