Thông báo
BẢO HIỂM DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM - GA CÁI RĂNG

BẢO HIỂM DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM - GA CÁI RĂNG

số 02, Đường Trần Văn Trà, KDC Hưng Phú 1, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ


0 /10
+0 vote
Tháng 1/2007, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam được thành lập và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn Nhật Bản đầu tiên hoạt động tại Việt Nam.