Tin nhắn
Thông báo

CTY TNHH UNIPAX VỊ THANH

Lô A16- A17, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam


10 /10
+1 vote
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng