Thông báo

CTY TNHH NUMBER ONE HẬU GIANG

KCN Sông Hậu - Giai Đoạn 1 Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

http://thp.com.vn


8 /10
+8 vote
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/01/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/01/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Hậu Giang
24/02/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
01/02/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/01/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/01/2022