Thông báo
CTY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CỬU LONG

CTY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CỬU LONG

148/45 KDC 148, Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ


10 /10
+3 vote
Công ty CP Xây dựng và Thiết bị Cửu Long là một trong các công ty thuộc hệ thống Cây sinh thái Giáo dục Miền Tây, lĩnh vực hoạt động của công ty là xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình trường học và cung cấp thiết bị học đường từ mầm non đến THPT, sản phẩm chủ đạo là bàn ghế học sinh, giáo viên.