Thông báo

CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH

539B Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ


10 /10
+1 vote
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ
30/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
30/04/2021
QC