Thông báo

CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM

Lô 16A8-1 và lô 16A14c, KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam


10 /10
+1 vote
CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
31/12/2020
CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/12/2020
CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2020
CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/12/2020