Tin nhắn
Thông báo
CÔNG TY TNHH KWONG LUNG MEKO

CÔNG TY TNHH KWONG LUNG MEKO

Lô 2.20C - đường số 8 - KCN Trà Nóc - Phước Thới - Ô Môn - Cần Thơ


7.1 /10
+19 vote
Thỏa thuận
Trung học Phổ thông
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2024
6.5 - 8 Triệu
Đại học
Cần Thơ
25/06/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2024
6.5 - 9 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
30/06/2024
5.5 - 6.5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/06/2024
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
30/06/2024
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2024