Thông báo

CÔNG TY TNHH GIA HUY

125C, khu vực Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ


0 /10
+0 vote
5 - 7 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
29/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
29/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/05/2021
QC