Thông báo

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHẬT BẢN

Số 79, KV 10, đường Quang Trung, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ


10 /10
+1 vote
Công ty nằm gần siêu thị Big C, xéo với bện viện Tây Đô cũ.
QC