Thông báo

Công ty TNHH Công nghệ NhoNho

K2-17 Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

http://nhovn.com


0 /10
+0 vote
Lĩnh vực kinh doanh:
    + Chứng nhận Nông nghiệp, Chứng nhận Hệ thống, Chứng nhận Hợp quy;  
    + Kiểm nghiệm, Kiểm tra nhà nước thực phẩm nhập khẩu, Truy xuất nguồn gốc sản phẩm,…
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng
QC