Thông báo

CÔNG TY TÂN QUANG MINH SÀI GÒN

32 Cao Triều Phát, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM

http://tanquangminh.vn/


8 /10
+7 vote
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng
Công ty hoạt động bên lĩnh vực thủy sản, với hệ thống phân phối trãi dài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.