Thông báo

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Ninh Kiều Cần Thơ

https://shinhanfinance.com.vn


10 /10
+1 vote
5.5 - 8 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Miền Nam
30/06/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/06/2022
Tập đoàn tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của ngân hàng Shinhan, Quỹ đầu tư Shinhan và công ty quản lý đầu tư Shinhan