Thông báo

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN VIỆT NHẬT

24 Đường 31C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

https://google.com.vn/search?q=0314254742


10 /10
+3 vote

Sản Xuất ống nhựa xoắn HDPE Luồn cáp điện

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN VIỆT NHẬT
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Miền Nam
31/12/2020