Thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẠN VÀ TÔI

Lô 19A5-2, Đường số 3, KCN Trà Nóc 1, Bình Thuỷ, Cần Thơ

http://pangamekong.com


10 /10
+1 vote
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng