Thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BLUE BANK (VNSTAR)

27 VÕ CHÍ CÔNG ,NGHĨA ĐÔ ,CẦU GIẤY, HÀ NỘI

https://bluebank.vn


10 /10
+1 vote

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Blue Bank (Vnstar)

Trụ sở:  Số 27 Võ Chí Công, Cầu Giấy, HN
Quy mô nhân sự:  Trên 800 người
Hỗ trợ và hoạt động trong lĩnh vực tài chính

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng