Thông báo
CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN SMART FERTILIZERS

CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN SMART FERTILIZERS

KCN Long Đức, Ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


10 /10
+1 vote
Công ty Cổ phần RYNAN Smart Fertilizers được sáng lập bởi Doanh nhân - Nhà khoa học - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Chỉ với 04 năm hoạt động, Công ty cổ phần RYNAN Smart Fertilizers đã không ngừng phát triển và đang mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực phân bón thông minh, tan chậm có kiểm soát, cung cấp máy móc, thiết bị và các dịch vụ canh tác thông minh trong nông nghiệp công nghệ cao.