Thông báo
CÔNG TY CỔ PHẦN BDS NET

CÔNG TY CỔ PHẦN BDS NET

164/4 Trần Ngọc Quế, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

https://bds.net


10 /10
+1 vote
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/09/2022
8 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/09/2022
5 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/09/2022
6 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/09/2022
15 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/09/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BDS NET
Phát triển sàn thương mại điện tử:
+ Bất động sản
+ Du lịch
+ Mạng xã hội.
Giải quyết các vấn đề thị trường, tạo ra sự minh bạch - an toàn cho cộng đồng.