Tin nhắn
Thông báo
CÔNG TY CỔ PHẦN BDS NET

CÔNG TY CỔ PHẦN BDS NET

164/4 Trần Ngọc Quế, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

https://bds.net


10 /10
+2 vote
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/05/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/05/2023
15 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/05/2023
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/05/2023
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/05/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/05/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BDS NET
Phát triển sàn thương mại điện tử:
+ Bất động sản
+ Du lịch
+ Mạng xã hội.
Giải quyết các vấn đề thị trường, tạo ra sự minh bạch - an toàn cho cộng đồng.