Thông báo

CÔNG TY TNHH ĐT&TM NHÀ XINH VTT

278/15Đ, Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

https://google.com.vn/search?q=1801592913


2.7 /10
+11 vote
CÔNG TY TNHH ĐT&TM NHÀ XINH VTT
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/12/2020
CÔNG TY TNHH ĐT&TM NHÀ XINH VTT
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2020
CÔNG TY TNHH ĐT&TM NHÀ XINH VTT
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/12/2020